Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACY

Drunen

KvK te Den Bosch 84103949

Versie Juli 2023

Door het digitaal accorderen van de overeenkomst in Typform aanvaardt u de privacy verklaring.

1. Gebruik foto´s

1. De gemaakte foto´s mogen door de fotograaf gebruikt worden volgens de auteursrecht, zoals vermeldt in de algemene voorwaarden.
2. De foto´s kunnen ook gepubliceerd worden op diensten van derde partijen, de fotograaf kan niet garanderen dat die op servers binnen de Europese unie gebeurd.
3. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor misbruik van de foto´s bij derde partijen. Wel zal hier melding van gemaakt worden bij de opdrachtgever indien dit bekend is bij de fotograaf.

2. Gebruik en verwerking van gegevens

1. De verstrekte gegevens worden opgeslagen voor onbepaalde tijd in cloudoplossingen van derde partijen, tenzij daar schriftelijk bezwaar tegen wordt aangetekend.
2. Bij het schrijven van beoordelingen op de website, Facebook of Google pagina van de fotograaf, zal de naam van de opdrachtgever openbaar op deze media verschijnen, alsmede opgeslagen worden in de cloud omgeving van deze derde partijen.
3. Geschreven beoordelingen en daarbij behorende namen van opdrachtgevers kunnen door de fotograaf verveelvoudigd of gedeeld worden om de kenbaarheid van de fotograaf te promoten.
4. Verstrekte persoonsgegevens zullen nooit en te nimmer verstrekt worden aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld door de politie, justitie of overheidsinstanties.
5. Verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het onderhouden van contacten, verstrekken dan diensten of het verstrekken van promoties.
6. Indien er derde partijen bij betrokken zijn zoals visagisten, haarstylisten of externe editors, dan zal het contact altijd via de fotograaf verlopen, tenzij anders overeengekomen.
7. Indien er opdracht is gegeven voor een visagiste/haarstylist, zullen zij ook het bewerkte en verstrekte beeldmateriaal verkrijgen.
8. Indien er opdracht is gegeven voor een externe editor, zal hij/zij het onbewerkte beeldmateriaal verkrijgen.

3. Beveiliging

1. De fotograaf maakt, voor zover dat van haar verlangd mag worden, gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures. Hiermee wordt voor zover mogelijk voorkomen dat onder meer onbevoegden toegang krijgen tot uw beeldmateriaal en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van de informatie en beeldmateriaal die door de fotograaf worden opgeslagen.
2. Alle apparaten waaronder laptops, tablets en telefoons zijn voorzien van regelmatig wisselende wachtwoorden en recente virusscanners.
3. Externe opslagapparaten zijn voorzien van wachtwoorden en versleuteling.
4. De fotograaf zorgt ervoor dat de beveiligingssystemen op alle hiervoor gebruikte apparaten, alsmede randapparatuur up to date blijven.

 

4. Privacyrecht opdrachtgever

1. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om inzage te krijgen in persoonsgegevens die door de fotograaf opgeslagen en verwerkt worden. Beeldmateriaal valt hier niet onder. Dit kunt u doen door een schriftelijk verzoek in te dienen door een e-mail te sturen naar info@mccomishphotography.nl.
2. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om door de fotograaf opgeslagen persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen. Beeldmateriaal valt hier niet onder. Dit kunt u doen door een schriftelijk verzoek in te dienen door een e-mail te sturen naar info@mccomishphotography.nl

5. Opslag en verwerking

1. De fotograaf maakt voor het opslaan en verwerken van gegevens en beeldmateriaal gebruik van clouddiensten van derde partijen en beveiligde externe opslag.
2. De fotograaf kan niet garanderen dat clouddiensten van derde partijen op Europese servers draaien.
3. De fotograaf heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik van gegevens en/of foto´s door derde partijen, nadat deze hier zijn geplaatst.


6. Algemeen

1. Kinderen tot 16 jaar staan volgens de AVG onder jurisdictie van hun ouders/voogden. Vanaf 16 jaar kunnen zij alsnog zelf een verzoek doen persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Beeldmateriaal valt hier niet onder.
2. De fotograaf heeft het recht deze privacy verklaring zonder aankondiging te wijzigen.

7. Overzicht clouddiensten en leveranciers.

1. WeTransfer – levering beeldmateriaal aan opdrachtgever.
2. Pixieset – levering en beeldmateriaal aan opdrachtgever en cloud-opslag.
3. Office 365/ OneDrive – opslag en verwerking persoonsgegevens.
4. Overige derde partijen zoals leveranciers en externe editors zullen alleen bij opdracht en in overleg vermeld worden in de overeenkomst.