Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij boeking gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en privacy verklaring.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Definities

 

 1. Overeenkomst: Overeengekomen opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever.
 2. Shoot: Uitvoering van de opdracht.
 3. Fotograaf: Claire McComish, handelend onder de naam McComish Photography, KvK te Den Bosch 84103949
 4. Opdrachtgever: De (recht)persoon die opdracht heeft gegeven aan fotograaf tot het leveren van dienst of product.
 5. Annuleren: Afzeggen van de overeenkomst.
 6. Opschorten: Uitstellen van de overeenkomst.
 7. No Show: Niet op komen dagen zonder annulering of opschorting.
 8. Minderjarigen: Personen jonger de 18 jaar.
 9. Schriftelijk: Elektronische middelen zoals email of Messenger, mits de identiteit kan worden vastgesteld. De bewijslast omtrent ontvangst ligt altijd bij de opdrachtgever.
 10. Derden: Partijen, anders dan fotografen of opdrachtgever.
 11. Typform: Digitale overeenkomst
 12. Nabestellingen: Verzoek tot levering van extra foto´s of producten.
 13. Pixieset/WeTransfer: Verzendmethode voor foto´s van derde partijen.

 

    2. Algemeen

 1. De fotograaf behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Boekingen dienen gedaan te worden via het contactformulier, of via Whatsapp.
 3. Bij boeking via het contactformulier, of via whatsapp dient direct een aanbetaling van 50% gedaan te worden, het restant dient minimaal 14 dagen voorafgaand aan de shoot voldaan te zijn.
 4. Met het boeken van een fotoshoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en privacy verklaring. Deze zijn te vinden op mijn website en ontvangt U na boeking per mail.
 5. Na boeking ontvangt U binnen enkele dagen een e-mail met alle details, adres, eventuele afspraken en de algemene voorwaarden en privacy verklaring en eventueel een betaalverzoek indien overeengekomen is de boeking buiten het contactformulier te doen.
 6. Foto´s kunnen gebruikt worden voor social media, website en publicaties. Indien dit niet gewenst is, dient u dit van te voren aan te geven middels een e-mail naar info@mccomishphotography.nl
 7. Bij vrij werk (TFP) en Winacties, kunt u dit niet als opt-out optie aangeven, wel kunt U in dat geval bezwaar maken tegen plaatsing van een specifieke foto indien deze schade toebrengt aan U of aan Uw kind en daar dus een gegronde rede voor is.
 8. Bij ziekte, slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de fotograaf de opdracht opschorten. Er zal dan een nieuwe datum gepland worden.
 9. De opdrachtgever kan de boeking tot 48 uur voor de overeengekomen tijd kosteloos verplaatsen. Na deze tijd is de fotograaf genoodzaakt 50% in rekening te brengen voor getroffen voorbereidingen. Uitzondering hierop vormen door de overheid opgelegde maatregelen, ziekte, overlijden binnen familie of vriendenkring.
 10. Bij No Show, zullen de volledige kosten in rekening gebracht worden.
 11. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen of eigendommen tijdens het shooten, tenzij ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de fotograaf en/of derde partijen. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de boeking.
 12. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eigendommen van de fotograaf, indien aanwijzingen van de fotograaf niet worden opgevolgd en dit de schade leidt of als opzet in het spel is. De schade is beperkt tot de dagwaarde van de eigendommen.
 13. Bij minderjarigen, dient de ouder/voogd/begeleider de boeking te doen en de algemene voorwaarden en privacy verklaring aan te gaan. Ook dient er een ouder/voogd/begeleider bij de shoot aanwezig te zijn en te blijven.
 14. Het is na de boeking niet meer mogelijk de shoot te annuleren. Wel is het mogelijk deze onder bepaalde voorwaarden te verplaatsen.

 

 1. Levering

 

 1. Foto´s worden geleverd in hoge resolutie via WeTransfer.
 2. Bij onbetaalde – test of tfp shoots ontvangt men de foto´s alleen in lage resolutie met logo, tenzij anders overeengekomen.
 3. De foto´s worden te allen tijde bewerkt door de fotograaf naar zijn kenmerkende style, er kan niet om onbewerkte foto´s of ruwe bestanden gevraagd worden.
 4. De fotograaf werkt met een gekalibreerd beeldscherm en die weergave is bepalend. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op andere beeldschermen, telefoons en tablets.

         De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen bij afdrukken, die buiten de fotograaf om zijn besteld.

        Iedere gekozen foto ontvangt U alleen digitaal, tenzij U er specifiek voor gekozen heeft prints af te nemen tegen meerprijs.

Tegen meerprijs kunt u meer digitale foto´s bijbestellen, dan het pakket aangeeft. Deze meerprijs is afhankelijk van het gekozen pakket.

 

 1. Gebruiksrecht
 1. Het auteursrecht ligt te allen tijde bij de fotograaf.
 2. Het portretrecht ligt altijd bij de opdrachtgever.
 3. Indien U bij een opdracht niet wenst dat de foto´s door de fotograaf gebruikt worden, dan dient U dit van te voren aan te geven middels een e-mail naar info@mccomishphotography.nl.
 4. Bij vrij werk (TFP) of Winacties, kunt U dit niet als opt-out optie aangeven, wel kunt U in dat geval bezwaar maken tegen plaatsing van een specifieke foto indien deze schade toebrengt aan U of Uw kind en daar dus een gegronde reden voor is.
 5. Het is niet toegestaan foto´s te plaatsen op sociale media en internet in een andere bewerking dan door de fotograaf geleverd is. Hieronder vallen ook filters, uitsnijden of omzetten naar zwart/wit.
 6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan foto´s in te zenden voor wedstrijden of publicaties zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf en naamsvermelding.
 7. Indien de foto´s gedeeld mogen worden, is de fotograaf ook gemachtigd deze zonder verdere toestemming in te zenden voor wedstrijden, en publicaties.
 8. Het is niet toegestaan de geleverde foto´s in een negatieve context te plaatsen of waarbij de fotograaf negatief beoordeeld wordt.
 9. Bij schending van dit gebruiksrecht zal de fotograaf de opdrachtgever daarop wijzen. Indien er geen rectificatie plaats vindt, zal de fotograaf een schadevergoeding van de opdrachtgever eisen. Schadevergoeding geeft geen recht op het verder gebruik van de foto´s door de opdrachtgever.
 10. De fotograaf is niet aansprakelijk voor misbruik bij derde partijen, zoals websites of social media.
 11. De fotograaf heeft meldingsplicht bij overtreding van de privacy wet.

 

 1. TFP & Winacties
 1. Bij TFP samenwerkingen ontvangt men de foto´s met een kleine logo. Het is niet toegestaan dit logo te verwijderen.
 2. Bij TFP, volledig gewonnen shoots en deelname is het niet mogelijk te kiezen voor de optie dat de fotograaf de foto´s niet mag gebruiken.
 3. Bij TFP samenwerkingen ontvangt men in de regel 3 foto´s, tenzij hier afwijkende afspraken zijn gemaakt of als achteraf blijkt dat er meer beelden voor de fotograaf bruikbaar zijn.
 4. Een TFP samenwerking kan ook een test voor nieuwe apparatuur of technieken zijn. Er kan door de fotograaf vooraf geen garantie gegeven worden dat dit tot goede resultaten leidt.
 5. Bij TFP samenwerkingen bepaalt de fotograaf de keuze van de foto´s.
 6. Indien de fotograaf bij nader inzien de foto´s niet mag gebruiken voor zijn portfolio of bij No Show, wordt de maximale sessieprijs van 75 euro in rekening gebracht. Tevens geldt dit als men korter dan 48 uur van te voren zonder geldige redenen afmeldt, uitzondering hierop zijn overlijden binnen familie, vrienden, of binnen kennissenkring, ziekte van u zelf of uw kind.
 7. Vanuit het portretrecht mag het model/ouder wel besluiten dat een bepaalde foto niet gebruikt mag worden, maar alleen als deze schade zou kunnen toebrengen aan het kind en daar dus een gegronde reden voor is.
 8. Bij gewonnen vouchers en dus een deelbetaling wordt gedaan, zijn de regels onder punt 5 niet van kracht en gelden de algemene voorwaarden.
 9. Voor de niet nader genoemde specifieke punten onder onderwerp 5, gelden de algemene voorwaarden.